Gerekli Malzemeler

Özel ders esnasında maske, eldiven ve silaha gereksinim duyulur. Eskrime özel ders alarak başlayanlar için gerekli malzemeler ilk 1 ay süresince akademimiz tarafından temin edilir. Malzemeler PARAT RİPOST ESKRİM AKADEMİSİ’nin mağazasından satın alınabilir.

Özel Ders Süresi

Bir özel dersin süresi 30 dakikadır. Sporcuların ısınmak amacıyla dersten 15 dakika önce hazır bulunmaları tavsiye edilir.

Özel Ders Fiyatı

İlk Adım Programı, Başlangıç Programı, Eskrimci Programı, EskrimciPlus Programı ve Performans Programı’nda yer alanlar için bir ders ücreti 50 TL’dir.

Akademimizin sunduğu programlardan herhangi birine dahil olmayanlar için bir ders ücreti 75 TL’dir.